Kerry ETB
Gaelcholáiste Chiarraí

Campas Nua - New Campus

Campas Nua - New Campus

Bhí Gaelcholáiste Chiarraí le bogadh chuig campas úr-nua i Mí Meán Fhómhair 2020. Faraor, cuireadh moill ar an bpróiseas pleanála agus anois tá súil againn go mbeidh conraitheoir ceapaithe roimh dheireadh na bliana 2020 le tógáil ag tosnú go luath 2021. Beidh an scoil lonnaithe taobh le Ospidéal na hOllscoile Chiarraí. Sa scoil nua beidh 22 gnáth seomra ranga, 4 seomra eolaíochta, Leabharlann agus seomraí speisialta le haghaidh Ealaín, Grafaic Theicniúil, Teicneolaíocht Ábhair: Adhmad, Ceol, Eacnamaíocht Bhaile agus TFC (Ríomhairí). Beidh Halla Spóirt agus seomra aclaíochta chomh maith le 4 cúirt cispheile. Le teacht taréis an chead chéim beidh páirc traenála agus falla iománaíochta.

Gaelcholáiste Chiarraí was due to be moving to a new state of the art campus in September 2020 however, due to some delays it is now expected that the main conrtactor will be appointed in late 2020 with construction beginning in early 2021. The school will be situated adjacent to the University Hospital in Tralee. The new building will include 22 general classrooms, 4 science labs, a Library and specialist rooms for Art, Technical Graphics, Materials Technology Wood, Music, Home Economics and ICT. The Campus will also include a Sports Hall, Fitness Suite, hard-court play areas and further developments to include a Hurling Wall and a training pitch.

Regular updates are being issued via our various social media accounts.

Noll 22
2021
Scoil ag dúnadh do Laethanta Saoire Na Nollag
Noll 23
2021
Laethanta Saoire Na Nollag
Ean 06
2022
Athoscailt na Scoile tar éis na Nollag
Ean 19
2022
Cruinniú Comhairle na dTuismitheoirí
20-Lún-2021
Seo físeán atá cruthaithe ag an RO le comhairle a chur ar thuismitheoirí agus páistí faoi dhul ar ais ar scoil. Below are guidance and videos the DE have created with back to school advice for parents and students
11-Lún-2021
Please find arrangements for return to school in August/September 2021 below
Tobar Mhaigh Dor, Trá lí, Co. Chiarraí, V92 N763.
Tobar Mhaigh Dor 066 7121650
Tigh Collis Sandes 083 88 00 126
DÉAN TEAGMHÁIL LINN
SUÍOMH NA SCOILE
© 2021 Gaelcholáiste Chiarraí